سنسور VOC Draeger

De VOCsite : woordenlijst scheepsbouw

De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken de VOC en links naar …

Get Price

Chat With WhatsApp

Portable VOC analyzer - Gas chromatograph - X …

Portable VOC analyzer with Innovative operation. The Dräger X-PID 9500 consists of three elements: a measurement unit with sample pump comprising a gas chromatograph associated with a photo-ionization PID detector, an explosion-proof control unit with touch screen, and a mobile application for intuitive manipulation and control.. High gas selectivity for finer analysis

Get Price

Chat With WhatsApp

Drager Orsa 5 Passive Sampling Tube - Frontline …

Drager passive sampling tube, Orsa (5 pieces). NOTE: This product has a shelf life of 2 years. Advice for sample-taking. Air sampling is carried out in the previously determined measuring period which should be documented. After sampletaking the sampling tube is sent to the laboratory for analysis in the tightly sealed glass bottle.

Get Price

Chat With WhatsApp

Portable VOC analyzer - Gas chromatograph - X …

Portable VOC analyzer with Innovative operation The Dräger X-PID 9500 consists of three elements: a measurement unit with sample pump comprising a gas chromatograph associated with a photo-ionization PID detector , an explosion-proof control unit with touch screen, and a mobile application for intuitive manipulation and control.

Get Price

Chat With WhatsApp

Vluchtige organische stoffen (VOS) - Kenniscentrum InfoMil

Vluchtige organische stoffen (VOS) reageren onder invloed van zonlicht tot ozon (O3), dat zeer schadelijk is voor de gezondheid van mens, plant en dier. Ozon leidt daarnaast bij zonnig en windstil weer tot smogvorming. VOS komen vrij bij verdamping van organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden van VOS zijn benzine, verf, oplos- en schoonmaakmiddelen en cosmetica.

Get Price

Chat With WhatsApp

Draeger Gas Detection

Draeger X-am 2500 Standard Multi-Gas Monitor, LEL/O2/CO/H2S, Datalogging, NiMH Battery, Charger Kit. Dräger’s X-am® 2500 accurately detects O2, CO, NO2, SO2 and H2S and is the only 1–4 gas monitor you need in industrial and refinery applications.

Get Price

Chat With WhatsApp

VOC Gas Detector PCE-VOC 1 | PCE Instruments

VOC Gas Detector PCE-VOC 1 . PCE-VOC 1 is a portable handheld volatile organic compound (VOC) and formaldehyde (HCHO) meter or gas leak detector for indoor air quality (IAQ) monitoring applications. This easy-to-use VOC meter is ideal for measuring total volatile organic compound (TVOC) and

Get Price

Chat With WhatsApp

Cancer prevention in the workplace: Precise ... - Draeger

Drägerwerk AG & Co. KGaA 1. Butadiene, ethylene oxide and acrylonitrile – so-called volatile organic compounds (VOCs) – are important components in the manufacturing of plastics and intermediate products in the chemical industry. All three materials are carcinogens, however they can’t be substituted in the production process.

Get Price

Chat With WhatsApp

Gas Detection Tubes - Dräger product finder - …

The Draeger short-term detector tubes have proven to be a very cost-effective and reliable way to measure toxic gases and vapors in the workplace. Dräger Diffusion Tubes The Dräger Diffusion Tubes are direct reading systems used for the determination of time weighted average concentrations over the duration of one to eight hours.

Get Price

Chat With WhatsApp

Dräger Gas Detection Catalog - Safety on board | Dräger

DRÄGER XAM 2000/1700 ORDER INFORMATION Dräger X-am 2000 Monitor - unlimited life with data logger - 3 Year Warranty Dräger X-am 2000 EX, O 2, CO, H 2S w/ alkaline battery pack 83 18 910 Dräger X-am 2000 EX, O 2, H 2S w/ alkaline battery pack 83 18 890 Dräger X-am 2000 EX, O 2, CO w/ alkaline battery pack 83 18 880 Dräger X-am 2000 EX, O 2, H 2S 83 18 698

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us